Event Calendar

Event Calendar

Calendar

March 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • AA Meeting 12:30
 • AA Meeting
 • AA Meeting
 • AA Meeting
2
3
4
 • AA Meeting 12:30
 • Pints With The Pastor
5
 • AA Meeting 12:30
6
 • AA Meeting 12:30
 • Ash Service
7
 • AA Meeting 12:30
8
 • AA Meeting 12:30
 • AA Meeting
 • AA Meeting
 • AA Meeting
9
 • Painting Your Mask Play Shop
 • AA Meeting
10
 • Worship
 • AA Meeting
 • Painting Your Mask Play Shop
 • Book Study - Womanist Midrash
11
 • AA Meeting 12:30
 • Book Study - Womanist Midrash
12
 • Share Food, Share Love Pantry 7:00 pm
 • AA Meeting 12:30
13
 • Meditation with Mary Ann 7:00 pm
 • AA Meeting 12:30
14
 • AA Meeting 12:30
15
 • AA Meeting 12:30
 • AA Meeting
 • AA Meeting
 • AA Meeting
16
 • Painting Your Mask Play Shop
 • AA Meeting
17
 • Worship
 • AA Meeting
 • Painting Your Mask Play Shop
18
 • AA Meeting 12:30
 • Pints With The Pastor
19
 • AA Meeting 12:30
20
 • AA Meeting 12:30
21
 • AA Meeting 12:30
 • BOD Meeting
22
 • AA Meeting 12:30
 • AA Meeting
 • AA Meeting
 • AA Meeting
23
 • Share Food, Share Love Food Pantry
 • Painting Your Mask Play Shop
 • AA Meeting
24
 • Worship
 • AA Meeting
 • Painting Your Mask Play Shop
25
 • AA Meeting 12:30
 • Pilsen Outreach
26
 • AA Meeting 12:30
27
 • AA Meeting 12:30
 • Meditation with Mary Ann 7:00 pm
28
 • AA Meeting 12:30
29
 • AA Meeting 12:30
 • AA Meeting
 • AA Meeting
 • AA Meeting
30
 • Painting Your Mask Play Shop
 • AA Meeting
31
 • Worship
 • Healing Service
 • AA Meeting
 • Painting Your Mask Play Shop